Om SEAMS

Om SEAMS
Sällskapet för elektroakustisk musik i Sverige

Föreningen engagerar ett hundratal medlemmar runt den gemensamma målsättningen att skapa mer utrymme för elektroakustisk musik i svenskt musikliv. Föreningen startades 1980 under namnet Svenska ICEM och ingick då som en sektion av International Confederation of Electroacoustic Music (ICEM) med säte i Frankrike. Alla som har intresse i genren är välkomna att söka medlemskap via SEAMS hemsida.

Föreningen arrangerar regelbundet konserter för att presentera den internationella EAM-scenen, men även i samband med skivsläpp på föreningens skivetikett Elektron records. Med vår seminarieserie försöker vi belysa olika aspekter av genrens bredd, ge inspiration till aktiva utövare samt ökad kunskap till alla intresserade. Viktiga samarbetspartners i denna strävan är Fylkingen och EMS.

Föreningens skivetikett heter Elektron records och ger ut skivor med främst svensk elektroakustisk musik. Information om skivutgivningen finner du på www.elektronrecords.com.
Att initiera samarbeten med utländska systerorganisationer är en av hörnpelarna i föreningens verksamhet. SEAMS genomför till exempel konsertutbyten med andra länder, dels för att i Sverige spegla den internationella utvecklingen, men också för att sprida den svenska musiken utomlands.

SEAMS hemsida ger information om föreningens aktivitet, konserter och seminarier. Via den kan du nå vårt diskussionsforum som är en plattform för möten mellan alla som intresserar sig för genren. Där finner du ett antal diskussionsgrupper med olika inriktning. På hemsidan hittar du också vår webb-radio som kontinuerligt spelar ett brett utbud av elektroakustisk musik.

Föreningen ser som sin uppgift att driva intressefrågor för att kulturpolitiskt bevaka och stärka EAM-genrens ställning i Sverige, dels genom att uppvakta makthavare och media, dels genom konkreta insatser. SEAMS är en av stiftarna till Elektroakustisk Musik i Sverige (EMS) och engagerar sig i studions drift och utveckling. Det finns idag många föreningar som arbetar med ny konst och möjligheterna att nå resultat genom samverkan runt gemensamma intressefrågor är stor. Ett exempel på ett sådant samarbete inom ramen för RANK är Nätverket för EAM. Nätverket är ett forum för utbyten mellan olika arrangörer som intresserar sig för EAM och har resulterat i en rad konsertutbyten och seminariehelger runt om i Sverige.

Här kan du hitta mer information om SEAMS

Mattias spelar på Elsvets konserten 2011