SEAMS styrelse för 2018-19

SEAMS styrelse för 2018-19

ORDFÖRANDE Paul Pignon

VICE ORDFÖRANDE Girilal Baars

SEKRETERARE Eva Sidén

KASSÖR Thommy Wahlström

LEDAMÖTER Sten-Olof Hellström, Paul Savage, Ida Lundén