SEAMS styrelse

SEAMS styrelse för 2018-19

SEAMS styrelse för 2018-19 ORDFÖRANDE Paul Pignon VICE ORDFÖRANDE Girilal Baars SEKRETERARE Eva Sidén KASSÖR Thommy Wahlström LEDAMÖTER Sten-Olof Hellström, Paul Savage, Ida Lundén