SEAMS styrelse

SEAMS styrelse för 2016-17

SEAMS styrelse för 2016-17       ORDFÖRANDE Paul Pignon VICE ORDFÖRANDE Girilal Baars SEKRETERARE Eva Sidén ADJUNGERANDE KASSÖR Thommy Wahlström LEDAMÖTER Sten-Olof Hellström, Paul Savage…